Aktualności

Praca zdalna w dobie koronawirusa

2/11/2020Aktualności

Codziennie obserwujemy wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Ilość zakażonych przekroczyła już ponad 20.000. Wydaje się, że w najbliższym czasie ta sytuacja nie ulegnie poprawie, a zakażeń będzie coraz więcej. Wobec czego pracodawcy, którzy po tzw. pierwszej fali, wrócili do „normalnego” (acz w tych czasach ciężko mówić o normalności) wykonywania pracy w siedzibach, stoją przed ponowną decyzją polecenia pracownikom pracy zdalnej. Jest to jedno z lepszych rozwiązań, które pozwoli zredukować liczbę osób jednocześnie przebywających w biurach. Podejmując decyzję o poleceniu pracownikowi pracy zdalnej, pracodawca musi pamiętać o zasadach, które zostały określone w regulacjach tzw. tarczy antykryzysowej.

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. W poleceniu musi być wskazany czas, w jakim pracownik będzie świadczył pracę zdalną, ponieważ regulacja wyraźnie wskazuje, że praca zdalna może być wykonywana przez czas oznaczony. Ustawa przewiduje, że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy. Pracownik może wprawdzie korzystać ze swoich urządzeń, jednak pod pewnymi obostrzeniami, związanymi m.in. z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

W naszej praktyce spotkaliśmy się również z zagadnieniem związanym z dopuszczalnością pracy zdalnej na kwarantannie. Czy osoba, która została skierowana na kwarantannę, może świadczyć pracę zdalną?

Kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Nasz zespół stoi na stanowisku, które dopuszcza możliwość pracy zdalnej przez osobę skierowaną na kwarantannę.  Jeżeli pracownik czuję się na tyle dobrze, że jest w stanie wykonywać swoje obowiązki pracownicze, a co za tym idzie, jest zdolny do pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby polecić pracownikowi pracę zdalną. Pracownik w takim przypadku nie będzie uprawniony do pobierania zasiłku chorobowego i zachowuje prawo do wynagrodzenia za wykonywaną pracę w pełnej wysokości.

Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie zabraniały wykonywania pracy zdalnej przez osobę przebywającą na kwarantannie, jednak nie było to wprost uregulowane, co pozostawiało otwartą drogę do odmiennych interpretacji przepisów prawa. W związku z ilością uwag i wątpliwości, ustawodawca zdecydował się uregulować wprost tę materię i w projekcie ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, wprowadził art. 4h,  który przewiduje możliwość pracy zdalnej przez osoby poddane kwarantannie za zgodą pracodawcy. Projekt został przekazany do podpisu Prezydenta. Wobec czego nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na podpis Prezydenta, a następnie na wejście w życie regulacji, która jednoznacznie dopuszcza pracę zdalną przez osoby skierowane na kwarantannę i ostatecznie ucina wszelkie wątpliwości z tym związane.

Autorzy:

mec. Tomasz Wróblewski

mec. Tomasz Wróblewski

Radca Prawny

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Aplikant radcowski

Nowy prawnik w naszym Zespole!

Miło na poinformować, że Zespół naszej Kancelarii wzmocnił się o młodego, zdolnego prawnika, Łukasza Bieńka.

Rekrutacja na stanowisko prawnika

Blog prawny Kancelaria Prawna Nowak & Wróblewski w Tarnobrzegu zatrudni absolwenta prawa na stanowisko prawnika. Mile widziane rozpoczęta aplikacja radcowska lub adwokacka, a także znajomość...

Opracowanie zmian w Kodeksie Spółek Handlowych – ważne informacje dla przedsiębiorców

Blog prawnyInformacja o ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustawIstotne zmiany w Prawie Spółek od dnia 13 października 2022 r....

Odprawa pośmiertna – krąg uprawnionych do odprawy oraz możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku jej wypłaty

Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą odprawy pośmiertnej, zgodnie z którą, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie…

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa w kraju, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W takiej sytuacji będą mogli skorzystać z regulacji zawartej w Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. możliwość wystąpienia z…

Tarcza 6.0 – opracowanie najnowszych zmian, ważnych dla przedsiębiorców w czasie lockdownu

Blog prawnyNa podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (COVID-19)

AktualnościSzanowni Państwo, wskazać należy, iż 9 listopada 2020 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku...

Kontakt