Prawo przewozowe

Kancelaria świadczy stałą pomoc prawną dla kilku firm z branży transportowej. Kancelaria reprezentowała klientów w licznych sporach dotyczących szkód w transporcie, zarówno na gruncie polskiego prawa przewozowego, jak i Konwencji CMR, w tym błędów logistycznych oraz szkód komunikacyjnych.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
  • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
  • prowadzenie windykacji zaległego frachtu lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, w tym negocjacje ostatecznych warunków porozumień w tym zakresie;
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu;
  • opiniowanie umów ubezpieczenia pod kątem zapewnienia optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym również prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami;
  • nadzór nad likwidacją szkód w toku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom;
  • doraźną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego;
  • stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży logistyczno – spedycyjno – transportowych.