Windykacja należności

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji.

Kancelaria dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi także w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Mec. Tomasz Wróblewski posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka), uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli, głosowaniach nad układami restrukturyzacyjnymi. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstw.

Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku. Na szczególną uwagę zasługują:

  • wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych;
  • powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi paulińskie;
  • stała współpraca ze skutecznymi komornikami;
  • wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników,
  • doświadczenie z zakresie ugodowego odzyskiwania należności, zabezpieczania porozumień windykacyjnych i monitorowania spłaty.