Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie rozwodów, alimentów oraz stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków.

W zakresie naszej praktyki są też sprawy dotyczące:

 • sporządzania analiz prawnych stanów faktycznych powstałych na gruncie umów majątkowych małżeńskich;
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa, jak również po jego ustaniu;
 • bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i separację;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między rodzicami a dziećmi;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między rodzicami a dziećmi;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Zespół Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego. Zakres naszych usług obejmuje
w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zachowek oraz ważność testamentu;
 • analizę stanów faktycznych dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym dziedziczenia majątku położonego w Polsce po cudzoziemcach, jak również majątku położonego poza granicami kraju po obywatelach Polski;
 • doradztwo prawne w zakresie podatkowych aspektów dziedziczenia majątku;
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego.