O Kancelarii

Kancelaria prawna, która upraszcza,
nie komplikuje

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych, samodzielnych i kreatywnych prawników, nastawionych na rozwiązywanie prawnych problemów biznesowych i indywidualnych, ukierunkowanych na udzielanie fachowej, rzetelnej pomocy, zawsze z najwyższą starannością i z zapewnieniem całkowitej poufności udzielanych nam informacji, to dobrze trafiliście – zapraszamy do naszej Kancelarii.

Staramy się upraszczać procedury prawne, nie komplikować sztucznie prowadzonych spraw, czy przeprowadzanych audytów dokumentacyjnych. Jesteśmy przeciwnikami przerostu formy nad treścią, obfitych wielostronicowych opinii prawnych, których Klienci i tak nie mają czasu w całości przeczytać.

Wydobywamy esencję z powierzanych nam spraw prawnych, analizujemy je i przedstawiamy klientowi jasne wnioski i rekomendacje, które umożliwiają mu podjęcie świadomej decyzji. Uważamy, że jest to przejaw rzeczywistego i nowoczesnego wsparcia prawnego, na którym zależy naszym Klientom, którzy nie chcą płacić za wielogodzinne analizy prawne, ale za konkretne rozwiązania i rekomendacje, które można szybko zaadaptować do własnego biznesu.

Sami też prowadzimy działalność gospodarczą i wiemy, jak ważny jest czas i szybkość decyzji.

Specjalizacje Kancelarii

Kancelaria Prawna NOWAK&WRÓBLEWSKI ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji, jednostek publicznych i osób fizycznych, a oferta usług prawnych obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, nieruchomości, prawa finansowego, karnego oraz prowadzenia sporów sądowych.

Kancelaria świadczy obsługę prawną firm działających m.in. branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz inwestycyjnej operujących nie tylko w Tarnobrzegu i w województwie podkarpackim, ale i na terenie całej Polski. Pracujący w Kancelarii doświadczeni adwokaci i radcowie prawni zajmują się również sporządzaniem i opiniowaniem kontraktów biznesowych z kontrahentami, umów o finansowanie, dokumentacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Mocną stroną Kancelarii jest również prawo spółek (w oparciu o kodeks spółek handlowych) w tym także wewnętrzna organizacja i ład korporacyjny (obsługa prawna organów spółek, prawo pracy i rozwiązywanie sporów pracowniczych).

Zespół

Kancelaria skupia ambitnych, bardzo dobrze wykształconych i doświadczonych prawników, z praktyką w pracy w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, w sądach, prokuraturze, związkach zawodowych, spółdzielniach oraz spółkach prawa handlowego.

Zapewniamy pełny i stały dostęp do udostępnionych dokumentów, rzetelność i komunikatywność, w tym informowanie o każdym kroku Kancelarii podejmowanym w Państwa sprawie.

Świadczymy pomoc prawną w języku polskim oraz angielskim.

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Radca prawny

Bartłomiej Szeląg

Bartłomiej Szeląg

Adwokat

Kacper Burak

Kacper Burak

Aplikant radcowski

Grzegorz Czaban

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel

Formy współpracy

• Stała umowa o obsługę prawną

Ta forma zapewnia pozostawanie prawnika w gotowości do świadczenia pomocy prawnej na każde życzenie Klienta.

W ramach umowy stałej współpracy Klient może w każdym czasie skontaktować się z prawnikiem Kancelarii (telefonicznie, za pośrednictwem e-maila, faxu lub poczty tradycyjnej) i zlecić wykonanie konkretnej czynności prawnej. Najczęściej są to:
• analiza ryzyka wynikającego z zawieranych przez Klienta umów,
• opiniowanie umów,
• audyt dokumentacji z negocjacji handlowych,
• sporządzenie pism wychodzących z firmy Klienta,
• sporządzanie dokumentacji prawnej Klienta,
• analiza przedstawionego problemu prawnego i proponowanie najkorzystniejszego rozwiązania,
• monitowanie i windykacja należności handlowych,
• prowadzenie postępowań wytoczonych z powództwa lub przeciwko Klientowi,
• udział w negocjacjach handlowych.

Koszty:
W ramach stałej umowy o współpracę Klient uiszcza miesięczny abonament (ryczałt) w indywidualnie ustalonej wysokości uzależnionej od wielkości firmy, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych przez Klienta postępowań, a także przewidywanego nakładu pracy prawników Kancelarii.
Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu i Internetu,
• pierwszeństwo w obsłudze zleceń Klienta w stosunku do klientów korzystających z innych form współpracy,
• stała opłata miesięczna niezależna od ilości zleconych czynności oraz od aktualnej stawki godzinowej prawników Kancelarii, pozwalająca z góry określić koszty obsługi prawnej firmy,
• okresowy wykaz czynności świadczonych w ramach umowy o stałą obsługę prawną.

• Umowa ramowa

Umożliwia zlecanie czynności prawnych w miarę pojawiających się potrzeb Klienta, za pośrednictwem Internetu, telefonu, faxu lub poczty tradycyjnej.

W ramach tej umowy Klient podpisuje z Kancelarią ramową umowę o współpracy, na podstawie której Kancelaria zobowiązuje się przyjmować do wykonania zlecenia prawne przekazane przez Klienta według aktualnej stawki godzinowej ustalonej dla prawników zatrudnionych w Kancelarii.

Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika Kancelarii i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu, Internetu, faxu, poczty.
• opłata wyłącznie za usługi wykonane,
• okresowy wykaz czynności wraz z ich krótkim opisem i zaznaczeniem czasu potrzebnego do ich wykonania.

Koszty:
• w zależności od stopnia pracochłonności konkretnego zlecenia i aktualnej stawki godzinowej prawnika wykonującego usługę na rzecz Klienta.
Obecne stawki godzinowe poszczególnych prawników Kancelarii przedstawimy na życzenie Klienta w indywidualnie opracowanej ofercie.
Korzyści z tej formy współpracy:
• stały dostęp do prawnika Kancelarii i możliwość skonsultowania bieżących problemów pojawiających się w działalności firmy za pośrednictwem telefonu, Internetu, faxu, poczty.
• opłata wyłącznie za usługi wykonane,
• okresowy wykaz czynności wraz z ich krótkim opisem i zaznaczeniem czasu potrzebnego do ich wykonania.

 

• Realizacja pojedynczych zleceń

Kancelaria przyjmuje także pojedyncze zlecenia na wykonanie konkretnej czynności prawnej, np. sporządzanie i opiniowanie dokumentacji, reprezentowanie Klienta w toczącym się postępowaniu sądowym, administracyjnym lub podatkowym, udzielanie porad prawnych oraz podejmowanie innych działań prawnych zgodnie z potrzebami Klienta.

Koszty:
Uzgadniane indywidualnie z Klientem w oparciu o kryterium nakładu pracy potrzebnego do wykonania zleconej czynności.