Prawo energetyczne

Nasza działalność prawna obejmuje również doradztwo w zakresie prawa energetycznego i to zarówno przy tworzeniu umów z tego zakresu, jak i w sporach sądowych wynikających na tym tle.

Na tym polu możemy poszczycić się m.in.:

  • doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność energetyczną;
  • wygraną sprawą przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie o ukaranie przedsiębiorcy znaczną karą finansową za niewykonanie obowiązku zakupu świadectw energetycznych;
  • licznymi wygranymi postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości, a także o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, przez które przebiegają sieci energetyczne czy gazowe.