Prawo pracy

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła znaczny zasób doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych.

Aktywnie reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z pracownikami, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych związanych ze współpracą z organizacjami związkowymi. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy zarządom dużych spółek, negocjowaliśmy układy zbiorowe, regulaminy pracy, wynagrodzeń, zfśs, pomagaliśmy przy rejestracji układów zbiorowych oraz protokołów dodatkowych do układów zbiorowych, sporządzaliśmy umowy dotyczące zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Przygotowywaliśmy regulaminy zwolnień grupowych, reprezentowaliśmy pracodawców w sporach pracowniczych związanych z redukcjami etatów z przyczyn zależnych od pracodawcy. Wielokrotnie opracowywaliśmy dokumentację pracowniczą z zakresu zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia. Nasi prawnicy pracują także na rzecz Związków Zawodowych, poznając w ten sposób argumentację obu stron sporów pracowniczych, co wykorzystują w bieżącej obsłudze prawnej zakładów pracy.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

Kancelaria posiada stałą obsługę spraw pracowniczych i kadrowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki, a także jednostek publicznych, w tym sądów powszechnych, które zatrudniają kilka grup zawodowych wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach. W zakresie spraw pracowniczych posiadamy doświadczenie również przed Sądem Najwyższym.