Odszkodowania

Zespół Kancelarii z powodzeniem prowadzi sprawy odszkodowawcze, zarówno na gruncie zdarzeń o charakterze gospodarczym, jak i dot. szkód na osobie lub mieniu – w szczególności komunikacyjnych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

Nasza obsługa obejmuje zarówno pomoc prawną dla poszkodowanego w wypadku, ale również dla jego rodziny w sytuacji kalectwa lub śmierci poszkodowanego.

Jesteśmy elastycznie w zakresie ustalenia form wynagrodzenia za naszą pracę, z możliwością ustalenia tzw. success fee, jako procent od kwoty wygranej w procesach odszkodowawczych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych i prawnych wiążących radców prawnych i adwokatów.

Powyższe dotyczy w szczególności zdarzeń komunikacyjnych, ale również wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej jak i innych zdarzeń losowych. Nasza aktywność skupia się przede wszystkim na:

  • bieżącym doradztwie w zakresie umów ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowych i innych produktów na rynku ubezpieczeniowym;
  • dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym również o zadośćuczynienie, z tytułu umów ubezpieczenia;
  • prowadzeniem i nadzorowaniem przebiegu procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym;
  • zastępstwem procesowym Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń (zarówno w postępowaniach karnych – w tym na etapie postępowania przygotowawczego, jak również w postępowaniach cywilnych i dyscyplinarnych).