Ochrona danych osobowych

Prowadzimy doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (ODOU) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadzamy audyty dokumentacyjne, a także procesy wdrożeniowe, w trakcie których opracowujemy dla naszych Klientów dokumentację niezbędną do spełnienia prawnych wymagań prawidłowego zabezpieczania danych osobowych administrowanych przez przedsiębiorców.

Posiadamy w Zespole radcę prawnego, który pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w licznych spółkach prawa handlowego, będąc oficjalnie zgłoszonym jako IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach stałego wsparcia przedsiębiorców odpowiadamy za zabezpieczenie Administratorów Danych Osobowych przed karami administracyjnymi wynikającymi z kontroli PUODO.

W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

  • audyt dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
  • opracowanie pakietu dokumentacji pod kątem wymagań RODO i UODO;
  • kompleksowa oferta szkoleń kadry menadżerskiej i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.
Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych. W zakresie odpowiedzialności za wypadki przy pracy współpracujemy ze specjalistami BHP, którzy wspierają zbudowanie wiarygodnej i przekonywującej linii obrony dla naszych Klientów.