Prawo karne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym również prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Kancelaria obejmuje również zakresem swoich usług prawo wykroczeń.

Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony.

Specjalizujemy się w obronie osób oskarżonych o zaniedbania w zakresie BHP prowadzące do wypadków przy pracy. Nasi prawnicy uczestniczyliśmy w charakterze obrońców w głośnych procesach sądowych osób z kierownictwa spółek – pracodawców, oskarżonych o zaniechania w zakresie BHP, doprowadzając w wielu przypadkach do uniewinnienia członków zarządów spółek. Współpracujemy w tym zakresie ze specjalistami z zakresu BHP, posiadającymi uprawnienia biegłych sądowych, co umożliwia nam wsparcie Klientów nie tylko w warstwie prawnej, ale i merytorycznej, związanej z analizą zarzutów opartych o opinii bhpowskie sporządzane na zlecenie Prokuratury. Dzięki temu nasza obrona jest kompleksowa, zawsze na najwyższym poziomie merytorycznym.

Specjalizujemy się m.in. w obronie pracodawców (kadry menadżerskiej) w przypadkach odpowiedzialności za wypadki przy pracy. W zakresie usług z prawa karnego oferujemy następujące czynności:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję
  i prokuraturę;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • obronę oskarżonych w toku postępowania karno – skarbowego;
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przestępstw skarbowych począwszy od etapu kontroli skarbowej skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw;
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych;
 • porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Specjalizujemy się m.in. w obronie pracodawców (kadry menadżerskiej) w przypadkach odpowiedzialności za wypadki przy pracy. W zakresie usług z prawa karnego oferujemy następujące czynności:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję
  i prokuraturę;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • obronę oskarżonych w toku postępowania karno – skarbowego;
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przestępstw skarbowych począwszy od etapu kontroli skarbowej skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw;
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych;
 • porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych. W zakresie odpowiedzialności za wypadki przy pracy współpracujemy ze specjalistami BHP, którzy wspierają zbudowanie wiarygodnej i przekonywującej linii obrony dla naszych Klientów.