Aktualności

Wesołych i zdrowych Świąt!

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

czytaj dalej

O Kancelarii

Kancelaria Prawna NOWAK&WRÓBLEWSKI ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji, jednostek publicznych i osób fizycznych. Oferta usług prawnych obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, nieruchomości, prawa finansowego, karnego oraz prowadzenia sporów sądowych.

Kancelaria świadczy stałą i bieżącą pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej firm, m.in. działających w następujących branżach: produkcyjnej, handlowej oraz inwestycyjnej operujących nie tylko w Tarnobrzegu i w województwie podkarpackim, ale i na terenie całej Polski. Pracujący w Kancelarii doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy zajmują się również sporządzaniem i opiniowaniem kontraktów biznesowych z kontrahentami, umów o finansowanie, dokumentacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Mocną stroną Kancelarii jest również prawo spółek (w oparciu o kodeks spółek handlowych) w tym także wewnętrzna organizacja i ład korporacyjny (obsługa prawna organów spółek, prawo pracy i rozwiązywanie sporów pracowniczych).

Zapraszamy do współpracy!

Specjalizacje

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, polegającej na bieżącym wsparciu Klientów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej

W ramach tej usługi m.in. sporządzamy dla Klientów dokumentację prawną w tym:

 • umowy handlowe, cywilnoprawne, poufności,
 • umowy związane ze świadczeniem pracy (w tym dokumentacja pracownicza i związkowa),
 • informacje okresowe dla rady pracowników,
 • regulaminy przewidziane przez prawo pracy i układy zbiorowe,
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy (z udziałem notariusza),
 • regulaminy zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
 • sprawozdania z prowadzonych spraw (w języku polskim lub angielskim).

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych, w tym z zakresu wykonywania i rozliczania robót budowlanych, odszkodowań za nienależyte wykonanie kontraktów handlowych, odszkodowań z tytułu deliktów, szkód transportowych, zadośćuczynień za krzywdę, w tym w związku ze uszczerbkiem ciała lub śmiercią osoby bliskiej w wyniku wypadków komunikacyjnych, prowadziliśmy także spory związane z zapłatą za wykonane usługi i dostarczone towary, liczne spory pracownicze (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, w tym także z Inspekcją Pracy przy odmowie rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy), w sprawach sporów konsumenckich (w tym przeciwko Rzecznikowi Konsumentów), odwołań od decyzji administracyjnych organów państwowych i samorządowych, odwołań od decyzji ZUS, w sprawach energetycznych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Windykacja należności

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji.

Więcej

Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych;
 • powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi paulińskie;
 • stała współpraca ze skutecznymi komornikami;
 • wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników,
 • doświadczenie z zakresie ugodowego odzyskiwania należności, zabezpieczania porozumień windykacyjnych i monitorowania spłaty.

Kancelaria dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi także w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Mec. Tomasz Wróblewski posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka), uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli, głosowaniach nad układami restrukturyzacyjnymi. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstw.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie rozwodów, alimentów oraz stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków.

Więcej

W zakresie naszej praktyki są też sprawy dotyczące:

 • sporządzania analiz prawnych stanów faktycznych powstałych na gruncie umów majątkowych małżeńskich,
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa, jak również po jego ustaniu;
 • bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych  między rodzicami a dziećmi;
 • bieżącego doradztwa w sprawach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Nieznajomość prawa szkodzi. Bądź na bieżąco.

Zapraszamy do dołączenia do listy subskrybentów.

Zaufali nam

“Współpraca (…) układa się bez zarzutów, w duchu wzajemnego zaufania, a prawnicy kancelarii są rzetelni, terminowi i służą fachową pomocą prawną w pojawiających się problemach prawnych Spółki.”

Tarnobrzeg, dnia 01.03.2016 r.

inż. Zofia Janiec

Prezes Zarządu, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

“(…) pozwalam sobie rekomendować Kancelarię (…), jako rzetelnego partnera, realnie wspierającego pod względem prawnym funkcjonowanie jednostki, w szczególności w zakresie spraw pracowniczych oraz analizowania ryzyka związanego z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi.”

Stalowa Wola, dnia 01.03.2016 r.

Ewa Habuda

Dyrektor, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

“Podkreślam, że współpraca z Kancelarią Prawną Nowak & Wróblewski układa się bardzo dobrze, a dedykowani do obsługi naszej Spółki radcy prawni wykazują się wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem niezbędnym do prawidłowego wykonania (…) zadań.”

Tarnobrzeg, 01.03.2016 r.

mgr inż. Antoni Sikoń

Prezes Zarządu, Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

“(…) pozwalam sobie zarekomendować Kancelarię (…), jako rzetelną kancelarię, posiadającą młody, acz doświadczony zespół prawników, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów Klienta, z gruntowną znajomością prawa polskiego i międzynarodowego, w tym unijnego.”

Gorzyce, dnia 23.02.2016 r.

Dariusz Kowalski

Dyrektor Finansowy, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z.o.o.

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

15 + 3 =

Copyright © 2021 Kancelaria Prawna NOWAK&WRÓBLEWSKI. All rights reserved.