Aktualności

Wesołych i zdrowych Świąt!

Wesołych i zdrowych Świąt!

Drodzy Klienci i Współpracownicy, z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Niech świąteczny czas będzie pełen radości i doda wszystkim siły do pokonywania codziennych trudności.

czytaj dalej

O Kancelarii

Kancelaria Prawna NOWAK&WRÓBLEWSKI ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji, jednostek publicznych i osób fizycznych. Oferta usług prawnych obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, nieruchomości, prawa finansowego, karnego oraz prowadzenia sporów sądowych.

Kancelaria świadczy stałą i bieżącą pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej firm, m.in. działających w następujących branżach: produkcyjnej, handlowej oraz inwestycyjnej operujących nie tylko w Tarnobrzegu i w województwie podkarpackim, ale i na terenie całej Polski. Pracujący w Kancelarii doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz prawnicy zajmują się również sporządzaniem i opiniowaniem kontraktów biznesowych z kontrahentami, umów o finansowanie, dokumentacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Mocną stroną Kancelarii jest również prawo spółek (w oparciu o kodeks spółek handlowych) w tym także wewnętrzna organizacja i ład korporacyjny (obsługa prawna organów spółek, prawo pracy i rozwiązywanie sporów pracowniczych).

Zapraszamy do współpracy!

Lat doświadczenia

%

Skuteczność procesowa

Prawników

Specjalizacje

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Głównym przedmiotem naszej działalności jest zapewnianie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, polegającej na bieżącym wsparciu Klientów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej

W ramach tej usługi m.in. sporządzamy dla Klientów dokumentację prawną w tym:

 • umowy handlowe, cywilnoprawne, poufności,
 • umowy związane ze świadczeniem pracy (w tym dokumentacja pracownicza i związkowa),
 • informacje okresowe dla rady pracowników,
 • regulaminy przewidziane przez prawo pracy i układy zbiorowe,
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy (z udziałem notariusza),
 • regulaminy zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
 • sprawozdania z prowadzonych spraw (w języku polskim lub angielskim).

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych, w tym z zakresu wykonywania i rozliczania robót budowlanych, odszkodowań za nienależyte wykonanie kontraktów handlowych, odszkodowań z tytułu deliktów, szkód transportowych, zadośćuczynień za krzywdę, w tym w związku ze uszczerbkiem ciała lub śmiercią osoby bliskiej w wyniku wypadków komunikacyjnych, prowadziliśmy także spory związane z zapłatą za wykonane usługi i dostarczone towary, liczne spory pracownicze (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, w tym także z Inspekcją Pracy przy odmowie rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy), w sprawach sporów konsumenckich (w tym przeciwko Rzecznikowi Konsumentów), odwołań od decyzji administracyjnych organów państwowych i samorządowych, odwołań od decyzji ZUS, w sprawach energetycznych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Windykacja należności

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji.

Więcej

Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku. Na szczególną uwagę zasługują:

 • wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych;
 • powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi paulińskie;
 • stała współpraca ze skutecznymi komornikami;
 • wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników,
 • doświadczenie z zakresie ugodowego odzyskiwania należności, zabezpieczania porozumień windykacyjnych i monitorowania spłaty.

Kancelaria dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi także w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Mec. Tomasz Wróblewski posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka), uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli, głosowaniach nad układami restrukturyzacyjnymi. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorstw.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie rozwodów, alimentów oraz stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków.

Więcej

W zakresie naszej praktyki są też sprawy dotyczące:

 • sporządzania analiz prawnych stanów faktycznych powstałych na gruncie umów majątkowych małżeńskich,
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa, jak również po jego ustaniu;
 • bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i separację,
 • zastępstwa procesowego w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych  między rodzicami a dziećmi;
 • bieżącego doradztwa w sprawach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Nieznajomość prawa szkodzi. Bądź na bieżąco.

Zapraszamy do dołączenia do listy subskrybentów.

Zaufali nam

“Współpraca (…) układa się bez zarzutów, w duchu wzajemnego zaufania, a prawnicy kancelarii są rzetelni, terminowi i służą fachową pomocą prawną w pojawiających się problemach prawnych Spółki.”

Tarnobrzeg, dnia 01.03.2016 r.

inż. Zofia Janiec

Prezes Zarządu, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

“(…) pozwalam sobie rekomendować Kancelarię (…), jako rzetelnego partnera, realnie wspierającego pod względem prawnym funkcjonowanie jednostki, w szczególności w zakresie spraw pracowniczych oraz analizowania ryzyka związanego z zawieranymi umowami cywilnoprawnymi.”

Stalowa Wola, dnia 01.03.2016 r.

Ewa Habuda

Dyrektor, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

“Podkreślam, że współpraca z Kancelarią Prawną Nowak & Wróblewski układa się bardzo dobrze, a dedykowani do obsługi naszej Spółki radcy prawni wykazują się wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem niezbędnym do prawidłowego wykonania (…) zadań.”

Tarnobrzeg, 01.03.2016 r.

mgr inż. Antoni Sikoń

Prezes Zarządu, Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

“(…) pozwalam sobie zarekomendować Kancelarię (…), jako rzetelną kancelarię, posiadającą młody, acz doświadczony zespół prawników, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów Klienta, z gruntowną znajomością prawa polskiego i międzynarodowego, w tym unijnego.”

Gorzyce, dnia 23.02.2016 r.

Dariusz Kowalski

Dyrektor Finansowy, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z.o.o.

Kontakt

ADRES

Kancelaria Prawna NOWAK & WRÓBLEWSKI
ul. Szeroka 3
39-400 Tarnobrzeg

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro

tel./fax: +48 15 823 51 67

kancelaria@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Tomasz Wróblewski

+48 606 309 720

t.wroblewski@nowak-wroblewski.pl

 

mec. Marcin Nowak

+48 692 434 375

m.nowak@nowak-wroblewski.pl

Formularz kontaktowy

Wybór opcji

Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody:

13 + 15 =

Copyright © 2021 Kancelaria Prawna NOWAK&WRÓBLEWSKI. All rights reserved.