Zespół

Karolina Spyra

Radca Prawny, radca prawny, inspektor ochrony danych (IOD)

– Biografia

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z obsługą prawną spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym w szczególności obsługą korporacyjną organów spółek oraz komunikacją formalnoprawną na linii organy spółki – Ministerstwo Aktywów Państwowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, ochroną danych osobowych, a także dostępu do informacji publicznej. Realizuje audyty w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz uczestniczy w procesach wdrażania prawidłowych zasad przetwarzania danych w organizacjach. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku podmiotach prywatnych i publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Specjalizacje

W

Prawo cywilne

zobowiązania, prawo rzeczowe

W

Prawo gospodarcze

prawo spółek, umowy handlowe

W

Proces karny

studia doktoranckie, publikacje naukowe

W

Ochrona danych osobowych

 audyty, wdrożenia, konsultacje, szkolenia, funkcja IOD

Doświadczenie

Studia magisterskie ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
w Lublinie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, działając
w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Ukończyła kurs Akademii Retoryki Prawniczej, praktykowała i odbywała staż w Prokuraturze Rejonowej w Sandomierzu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. W marcu 2016 r. zdała egzamin zawodowy, została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych, uzyskując wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Aktualnie sama prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Jest autorką licznych publikacji naukowych, audytuje i wdraża rozwiązania związane z ochroną danych osobowych. Stosuje w praktyce wytyczne Kancelarii Rady Ministrów oraz Ministra Aktywów Państwowych w zakresie działalności Spółek Skarbu Państwa, a także wyspecjalizowała się w praktycznym zastosowaniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki komunalnej.

Z Kancelarią N&W związana jest od 2013 r.

Wykształcenie

♦ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – absolwentka kierunku Prawo
♦ Ukończyła studia doktoranckie z zakresu prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie
♦ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
♦ Członek Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu
♦ Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych

Języki obce

Biegle posługuje się językiem angielskim w zakresie komunikacji oraz analizy dokumentacji.

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Radca prawny

Bartłomiej Szeląg

Bartłomiej Szeląg

Adwokat

Kacper Burak

Kacper Burak

Aplikant radcowski

Grzegorz Czaban

Grzegorz Czaban

Ekspert zamówień publicznych

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel