Newsletter

Ważne zmiany dla przedsiębiorców i podatników w 2024 roku

24/01/2024

W związku z planowanymi zmianami w prawie podatkowym, przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością wprowadzenia w życie nowych regulacji prawnych. Poniżej wskazujemy Państwu najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2024 r., które z całą pewnością będą Państwa dotyczyć.

1. Obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF

Od 1 lipca 2024 roku obowiązkowe będzie wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy obowiązkowo będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane. Nie będzie możliwości wystawiania faktur w formie papierowej ani elektronicznej w obecnym kształcie.

2. Podatek minimalny

W ramach reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem wprowadzono minimalny podatek dochodowy CIT. Zmiany zaczną obowiązywać już od stycznia 2024 roku, a przedsiębiorcy zapłacą nową daninę po raz pierwszy w 2025 roku, jeżeli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Według zamysłu ustawodawcy, nowy podatek ma ograniczyć sytuacje, w której duże przedsiębiorstwa, pomimo osiągania znacznych przychodów, raportują stale niski dochód albo stratę.

Podatek minimalny obejmować będzie podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2 proc.

3. Podatek od plastiku

Od 1 stycznia 2024 roku niektórzy podatnicy będą zobowiązani do płacenia nowego podatku, tzw. podatku od plastiku, zgodnie z Dyrektywą SUP. Obowiązek zapłaty podatku od plastiku będzie dotyczył podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną. Będą oni musieli pobierać opłatę od swoich konsumentów (tzw. użytkowników końcowych) przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

4. Podatek liniowy

W 2024 roku zmienia się również limit składki zdrowotnej, dla przedsiębiorców na podatku liniowym. Będą oni mogli odliczyć lub zaliczyć do kosztów wyższą kwotę. Stąd podatnicy Ci będą mogli albo odliczyć od dochodu część składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym:

 1. z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,
 2. za osoby z nimi współpracujące – przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów lub odliczonych od dochodu nie będzie mogła w 2024 roku przekroczyć 11 600 zł. W 2023 roku była to kwota 10 200 zł.

  5. Ulgi podatkowe

  Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok będą mogli skorzystać z tych samych ulg i odliczeń jak w ubiegłym roku. Modyfikacji uległa jedynie ulga prorodzinna oraz wspólne rozliczenie przychodów z najmu przez małżonków.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o PIT zdecydowano o zlikwidowaniu limitu dochodowego dla rodziców, wychowujących jedno dziecko
  z niepełnosprawnością.
   Zmiana pozwoli na skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok. Czyli rozliczając PIT za 2023 rok, rodzice dzieci z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z ulgi niezależnie od wysokości swoich dochodów.

  W ramach zmian, jakie zostały wprowadzone do PIT, zmienią się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków
  z tzw. najmu prywatnego. W związku z wprowadzoną zmianą małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie będą płacić niższy ryczałt z uzyskanych z najmu dochodów.

  Zachęcamy również do lektury innych artykułów i wpisów