Zespół

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny, Doradca restrukturyzacyjny (Syndyk)

– Biografia

Partner zarządzający w Nowak&Wróblewski Kancelaria Prawna. Prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną grupy kapitałowej spółek z udziałem kapitału amerykańskiego, zatrudniającej na terenie Polski ponad 5000 pracowników, a także grupy kapitałowej spółek z udziałem Skarbu Państwa), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Prowadzi również obsługę prawną i przetargową podmiotów publicznych, w tym sądów powszechnych i prokuratur.

Specjalizacje

W

Prawo gospodarcze

prawo spółek, umowy handlowe, procesy sądowe z udziałem przedsiębiorców

W

Prawo cywilne

zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności, proces cywilny

W

Prawo pracy

indywidualne, zbiorowe, procesy pracownicze

W

Prawo upadłościowe

reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

W

Prawo zamówień publicznych

przygotowanie i prowadzenie przetargów publicznych w imieniu zamawiających, a także reprezentacja wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą

Doświadczenie

Mec. Tomasz Wróblewski jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej Lex wydawnictwa Wolters Kluwer. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego.
Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. W trakcie aplikacji sądowej oraz po jej zakończeniu pracował w spółce produkcyjno – handlowej działającej w segmencie chemiczno – nawozowym. Aktualnie obsługuje, wraz ze swoim Zespołem, kilkadziesiąt podmiotów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, a także sądów powszechnych i prokuratur, głównie w zakresie prawa pracy, postępowań przetargowych, a także procesów sądowych.

Wykształcenie

♦ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
♦ Wyższa Szkoła Administracji i Prawa w Lublinie – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego
♦ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
♦ Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
♦ Akredytowane Studium Zamówień Publicznych organizowane przez firmę ApexNet sp. z o.o. sp.k. w Warszawie, zgodne z programem przygotowującym do pracy w zawodzie Specjalista ds. Zamówień Publicznych (kod zawodu 242225)
♦ Lider Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu – obsługującego m.in. Grupę Spółek Skarbu Państwa, wiodącej spółki kapitałem niemieckim i amerykańskim z branży Automotive oraz sześciu sądów powszechnych
♦ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Języki obce

Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Marcin Pazgier

Marcin Pazgier

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel