Zespół

Marcin Nowak

Adwokat

– Biografia

Partner zarządzający w Nowak & Wróblewski Kancelaria Prawna. Członek Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego (obrona podejrzanych, obwinionych i oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem), cywilnego (odszkodowania, windykacja należności, spadki), rodzinnego (rozwody, separacje, podziały majątków). Prowadzi także obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną spółek produkcyjnych, a także podmiotów z branży usługowej, w tym transportowej), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych.

Specjalizacje

W

Prawo karne

obrona podejrzanych, obwinionych i oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, specjalizacja w obronie oskarżonych w procesach o wypadki przy pracy
W

Prawo cywilne

odszkodowania, zadośćuczynienia, windykacja należności, spadki
W

Prawo rodzinne

rozwody, separacje, podziały majątków
W

Prawo gospodarcze

umowy handlowe, procesy gospodarcze

Doświadczenie

Wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał
w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji prokuratorskiej w Prokuratorze  Apelacyjnej
w Rzeszowie (zakończonej egzaminem prokuratorskim).

Doświadczenie zdobywał w trakcie praktyk  w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu, a także podczas pracy w kancelariach adwokackich.

Wieloletni członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek komunalnych oraz spółek Skarbu Państwa. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kopalni Machów S.A., a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” sp. z o.o.

Od 2008 roku wpisany na listę adwokatów i wspólnie z mecenasem Tomaszem Wróblewskim prowadzi Kancelarię Prawną Nowak & Wróblewski.

Wykształcenie

♦ Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
♦ Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie – ukończona aplikacja prokuratorska, egzamin prokuratorski
♦ Absolwent studium dla syndyków i doradców restrukturyzacyjnych
♦ Lider Zespołu Adwokatów i Radców Prawnych na Podkarpaciu – obsługującego m.in. Grupę Spółek Skarbu Państwa
♦ Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Języki obce

Komunikatywnie posługuje się językiem angielskim

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Marcin Pazgier

Marcin Pazgier

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel