Zespół

Magdalena Harnik

Radca Prawny

– Biografia

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego (zobowiązania, prawo rzeczowe), gospodarczego (prawo spółek, umowy handlowe) oraz prawa zamówień publicznych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów medycznych i weterynaryjnych. W kręgu jej szczególnych zainteresowań są alternatywne metody rozwiązania konfliktów, co stało się asumptem do podjęcia i ukończenia studiów podyplomowych z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej. Współpracuje z Fundacją „Teatr Wyobraźni” pełniąc dla tego podmiotu obsługę prawną.

Świetny specjalista z zakresu mediacji i negocjacji, absolwentka licznych kursów i warsztatów w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, techniki autoprezentacji, typologii osobowości, psychologii zachowań międzyludzkich, dzięki czemu bardzo szybko i sprawnie nawiązuje relacje z klientami, a także wykorzystuje tzw. umiejętności miękkie w negocjowaniu kontraktów handlowych oraz rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Reprezentuje klientów indywidualnych w procesach sądowych, w tym w szczególności rodzinnych, rozwodowych, spadkowych, karnych, a także w postępowaniach z udziałem małoletnich. Uznawana w Kancelarii za specjalistę od spraw trudnych, wymagających szczególnej empatii i zrozumienia dla indywidualnego przypadku.

Specjalizacje

W

Prawo cywilne

zobowiązania, prawo rzeczowe, spadki, rozwody, podziały majątków

W

Prawo rodzinne

postępowania z udziałem małoletnich, alimenty, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, zgody na czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka

W

Mediacja

rozwiązywanie sporów, negocjacje

W

Zamówienia publiczne

analiza dokumentacji przetargowych, wsparcie w prowadzeniu postępowań przetargowych

W

Ochrona danych osobowych

pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Doświadczenie

Mec. Harnik ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów czynnie działając w organizacjach studenckich. W trakcie swojej pracy zawodowej pracowała m.in. na rzecz jednostek samorządów terytorialnych w Lublinie i Tarnobrzegu, mając w zakresie swoich obowiązków obsługę prawną procesów zamówień publicznych, a także prawną obsługę inwestycji miejskich. Ponadto zajmowała się pomocą z zakresu prawa oświatowego, a także pracowała dla kancelarii prawnych w Tarnobrzegu i Lublinie.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia min: szkolenie „Akademia Profesjonalnego Urzędnika – szkolenia dla pracowników UM Lublin”; szkolenie „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno – prywatne”. Ukończyła oraz przeprowadziła liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, pełniąc funkcje Inspektora Ochrony Danych. Brała udział w kilkumiesięcznym szkoleniu z zakresu prawa procesowego w szkole „ad-exemplum” w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa dla licealistów z wiodącego w Polsce Liceum Społecznego w Tarnobrzegu. Ponadto zdobyła doświadczenie pozaprawne, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Wykształcenie

♦ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji kierunek; Prawo
♦ Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
♦ Członek Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu
♦ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Języki obce

Posługuje się językiem angielskim.

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Marcin Pazgier

Marcin Pazgier

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Aplikant radcowski

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel