Zespół

Magda Dzido

Adwokat

– Biografia

Mecenas Dzido zajmuje stanowisko samodzielnego adwokata, który wspomaga czynności Kancelarii w sprawach z zakresu prawa cywilnego (zobowiązania, windykacja należności), prawa gospodarczego (prawo spółek, umowy handlowe), prawa zamówień publicznych, tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek osobowych i kapitałowych, a także obsługuje ich organy, zajmuje się bezpośrednio obsługa klientów korporacyjnych, w tym międzynarodowej korporacji spółek z kapitałem amerykańskim. Prowadzi postępowania przetargowe w imieniu podmiotów publicznych za pośrednictwem platformy e-zamówienia, opracowuje i weryfikuje dokumentację przetargową, w tym SWZ, a także reprezentuje wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie.

Specjalizacje

W

Prawo zamówień publicznych

kompleksowe opracowywanie dokumentacji przetargowej dla zamawiających publicznych, a także reprezentacja wykonawców w postępowaniach odwoławczych w KIO

W

Prawo cywilne

zobowiązania, windykacja należności, analiza umów

W

Prawo gospodarcze

prawo spółek, umowy handlowe, wsparcie w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek kapitałowych

W

Prawo pracy

bieżące wsparcie pracodawców (prywatnych i publicznych) w sprawach pracowniczych, w tym procesach przed sądami pracy

W

Prawo transportowe

wsparcie przedsiębiorców z branży transportowej w zakresie zarządzania transportem i spedycją

Doświadczenie

Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywała w trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej odbytej w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2019 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od tego czasu zajmuje stanowisko samodzielnego adwokata w naszej Kancelarii.

Oprócz studiów na wydziale prawa ukończyła także studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Rzeszowskim, dzięki czemu wspiera naszych Klientów w analizie prawniczej dokumentacji anglojęzycznej.  Zdobywała wszechstronną wiedzę prawniczą już w trakcie studiów, praktykując w renomowanej kancelarii adwokackiej. W ramach odbywanej aplikacji praktykowała także w Sądzie Rejonowym oraz Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. W trakcie aplikacji świadczyła stałą pomoc prawną dla dużego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlano – transportowej, a także pracowała w jednej ze Spółek Skarbu Państwa z branży obronnej wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Od 2013 roku posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, co pozwoliło na zarządzanie transportem w kilku podkarpackich firmach z branży motoryzacyjnej i spedycyjnej. Ukończyła także liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz kosztorysowania.

Z kancelarią Nowak&Wróblewski współpracuje od 2016 roku.

Wykształcenie

♦ absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS – kierunek prawo
♦ absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek filologia angielska
♦ aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie; egzamin adwokacki złożony w 2019 r.
♦ Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Języki obce

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Radca prawny

Bartłomiej Szeląg

Bartłomiej Szeląg

Adwokat

Kacper Burak

Kacper Burak

Aplikant radcowski

Grzegorz Czaban

Grzegorz Czaban

Ekspert zamówień publicznych

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel

Kontakt

Nowak&Wróblewski Kancelaria Prawna