Zespół

Klaudia Wróbel

Radca prawny

– Biografia

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując w 2024 r. tytuł radcy prawnego.

W Kancelarii Prawnej Nowak & Wróblewski zatrudniona na stanowisku radcy prawnego, odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne klientów Kancelarii w zakresie analizy umów, dokumentów korporacyjnych, pracowniczych, opracowywania pism procesowych, sporządzania opinii prawnych, a także w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Specjalizacje

W

Prawo cywilne

analiza prawna, procesy sądowe, opracowywanie projektów pozwów, apelacji i innych pism procesowych

W

Prawo pracy

przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem kar porządkowych, wypowiedzeń, a także oświadczeń o dyscyplinarnym zwolnieniu pracowników za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
W

Prawo gospodarcze i handlowe

analiza umów handlowych, przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach gospodarczych
W

Informacje handlowe

Doświadczenie

Wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywała na studiach prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Praktykę oraz doświadczenie zdobywała także w trakcie studiów, praktykując w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, jak również w Ministerstwie Finansów. Przygotowała i obroniła na oceną bardzo dobrą pracę magisterską z zakresu konstytucyjnych gwarancji ochrony prawa do życia. Ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie.

Swoją szeroką wiedzę i doświadczenie wykorzystuje na rzecz Klientów Kancelarii Prawnej Nowak & Wróblewski w Tarnobrzegu pracując najpierw przez okres kilku lat na stanowisku aplikanta radcowskiego, a obecnie jako samodzielny radca prawny.

Wykształcenie

♦ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – absolwentka kierunku Prawo
♦ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – tytuł zawodowy: radca prawny
♦ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Języki obce

Posługuje się językiem angielskim.

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Adwokat | Partner zarządzający

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca Prawny | Partner zarządzający

Karolina Spyra

Karolina Spyra

Radca prawny

Magdalena Harnik

Magdalena Harnik

Radca Prawny

Magda Dzido

Magda Dzido

Adwokat

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Radca prawny

Klaudia Wróbel

Klaudia Wróbel

Radca prawny

Bartłomiej Szeląg

Bartłomiej Szeląg

Adwokat

Kacper Burak

Kacper Burak

Aplikant radcowski

Grzegorz Czaban

Grzegorz Czaban

Ekspert zamówień publicznych

Łukasz Bieniek

Łukasz Bieniek

Prawnik

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca prawny, of Counsel